Uddeholm Shaping the world

  Plnou rýchlosťou vpred v oblasti vývoja AM

  Zariadenie nainštalované pri prvej investícii do odvetvia AM je už v prevádzke vo výrobnom závode, ako aj v materiálovom laboratóriu, a vývoj prvého produktu pre aditívnu výrobu – ocele Uddeholm AM Corrax – prebieha dobre. S dobrými výsledkami sme rozbili na atómy rôzne šarže ocele Uddeholm AM Corrax, a tento prášok sme použili na tlač skúšobných kusov, čo nám pomohlo overiť si kvalitu prášku.

  Doposiaľ všetko vyzerá dobre. Kvalita prášku samotného vyzerá byť o niečo lepšia než u našich konkurentov a mechanické vlastnosti tlačených dielov sú v súlade s našimi očakávaniami. Ďalším krokom v oblasti vývoja bude odoslanie prášku niektorým vybraným zákazníkom, aby ho vyskúšali vo svojich tlačiarňach, ako aj prvé skúšky tlačených nástrojov v rôznych aplikáciách. Tieto prvé zásielky pre vybraných partnerov opustia Hagfors v prvé novembrové dni.

  Zostáva nám však ešte veľa práce – napríklad zlepšiť výťažnosť atomizéra a pripraviť prášok tak, aby sa dal použiť vo viacerých tlačiarňach, ktoré sú teraz dostupné na trhu. Taktiež sme začali rozmýšľať o ďalšom kroku vývoja AM, ktorým bude prášok pre AM pre pracovné postupy vykonávané za tepla a aktualizovaná verzia ocele Uddeholm AM Corrax s vylepšenými vlastnosťami pre aplikácie tvarovania plastov a jej prispôsobenie pre oblasť AM.

  Takže ešte stále je čas na splnenie veľmi ambicióznych cieľov spoločnosti Uddeholm v oblasti AM. Nielen krátkodobých – ako je predstavenie ocele Uddeholm AM Corrax v polovici budúceho roka, ale aj dlhodobých – v podobe celistvého portfólia produktov pre oblasť AM, čo predstavuje dobrú obchodnú príležitosť pre našu spoločnosť. A vďaka veľkému záujmu zo strany našich zákazníkov, ako aj trhu v oblasti AM, sa nám dostalo energie a inšpirácie, ale súčasne sme pocítili očakávania trhu a potrebu ich splnenia.

  Vidíme tiež, že trh v oblasti AM dospieva, a že tá najhoršia medializácia je už za nami. Preto sa stratégia spoločnosti Uddeholm zamerať sa na veľké aplikácie javí byť správnou cestou. Cítime tiež, že neexistuje veľa iných spoločností s takýmto prístupom, a preto pri rýchlej a dobre pripravenej realizácii našich plánov máme obrovskú príležitosť uspieť a stať sa hlavným hráčom na trhu AM, ktorým chceme byť.

  uddeholm-corrax-am
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.