Uddeholm Vancron 40 SuperClean

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA PROSZKOWA STAL NARZĘDZIOWA NA RYNKU

Uddeholm Vancron 40 SuperClean to obecnie najbardziej innowacyjna proszkowa stal narzędziowa na rynku. Azotowanie cząstek proszku w stanie stałym pozwala na uzyskanie stopu z bardzo wysoką  zawartością azotu. Sprawia to, że narzędzie uzyskuje „własne pokrycie na powierzchni”. Taka struktura powierzchniowa daje największą odporność na przywieranie materiału roboczego oraz na zużycie adhezyjne. Stal ta oferuje najlepszą obrabialność mechaniczną w stanie ulepszonym cieplnie w porównaniu do wszystkich innych stali proszkowych dając korzyści w zakresie zarówno wytwarzania, jak i napraw narzędzi.
 • Redukuje koszty napraw spowodowane przywieraniem materiału roboczego
 • Eliminuje potrzebę nakładania dodatkowych powłok
 • Umożliwia prowadzenia napraw we własnym zakresie — krótsze czasy realizacji
 • Szybka i ekonomiczna produkcja narzędzi dzięki dobrej obrabialności w stanie twardym
 • Najlepsza odporność na przywieranie i zużycie adhezyjne
 • Najlepsza obrabialność w stanie twardym
 • Wysoka twardość: 58–64 HRC
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie

Uddeholm Vancron 40 SuperClean

 • Odporność na zużycie ścierne 65%
 • Odporność na zużycie adhezyjne 100%
 • Ciągliwość / odporność na wykruszenia krawędzi 50%
 • Udarność / odporność na pękanie całkowite 33%
 • Twardość maksymalna (HRC) 65%

Gatunek referencyjny do pracy na zimno (D2)

 • Odporność na zużycie ścierne 55%
 • Odporność na zużycie adhezyjne 25%
 • Ciągliwość / odporność na wyszczerbienia krawędzi 20%
 • Udarność / odporność na pękanie 10%
 • Twardość maksymalna (HRC) 62%
Skład chemiczny
Węgiel 1.1 Krzem .5 Mangan .4
Chrom 4.5 Molibden 3.2
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami
Share it