Uddeholm Vanadis 10 SuperClean

NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ZE WSZYSTKICH GATUNKÓW PROSZKOWYCH STALI NARZĘDZIOWYCH

Vanadis 10 SuperClean to proszkowa stal narzędziowa o najwyższej odporności na zużycie ze wszystkich gatunków stali tego typu. Znakomicie nadaje się więc do produkcji wielkoseryjnej elementów z materiałów ściernych. Zastosowany proces metalurgii proszków (PM) zapewnia większą odporność na wykruszanie się niż w przypadku innych trudno zużywalnych stali narzędziowych, wytwarzanych metodą konwencjonalną.
 • Najlepsza odporność na zużycie w produkcji wielkoseryjnej
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • Najwyższa odporność na zużycie ścierne ze wszystkich gatunków stali proszkowej (PM)
 • Wysoka twardość
 • Dobra stabilność wymiarowa
 • Duża odporność na odpuszczanie

Uddeholm Vanadis 10 SuperClean

 • Odporność na zużycie ścierne 100%
 • Odporność na zużycie adhezyjne 75%
 • Ciągliwość / odporność na wykruszenia krawędzi 25%
 • Udarność / odporność na pękanie całkowite 20%
 • Twardość maksymalna (HRC) 65%

Referencyjny gatunek stali do pracy na zimno (D2)

 • Odporność na zużycie ścierne 55%
 • Odporność na zużycie adhezyjne 25%
 • Ciągliwość / odporność na wyszczerbienia krawędzi 20%
 • Wiązkość / odporność na pękanie całościowe 10%
 • Twardość maksymalna (HRC) 62%
Skład chemiczny
Węgiel 2.9 Krzem .5 Mangan .5
Chrom 8 Molibden 1.5 Wanad 9.8
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami
Share it