Uddeholm Orvar Superior

  DOBRY WYBÓR DLA KLIENTÓW POSZUKUJĄCYCH STALI DO PRACY NA GORĄCO

  Ten ulepszony gatunek stali H13 spełnia najwyższe normy ustalone przez Północnoamerykańskie Stowarzyszenie Odlewnictwa (NADCA). Charakteryzuje się wiązkością przewyższającą standard branżowy dla stali premium H13 i jest doskonałym produktem dla klientów poszukujących stali narzędziowych do pracy na gorąco, wymagających wysokiej wydajności i niezawodności narzędzia oraz jeszcze wyższej odporności na korozję naprężeniową. Stal Uddeholm Orvar Superior spełnia wymogi Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Odlewania Ciśnieniowego (NADCA) dla stali narzędziowej, standardowy gatunek B, dla stali matrycowej H13 wysokiej jakości Superior, o średniej udarności 13,6 dżula / 10 stopofuntów i rozmiarze ziarna 9 lub mniejszym w skali ASTM.

  Uddeholm Orvar Superior to wysoko wydajna stal o dużej odporności na pękanie całościowe i pękanie cieplne. Cechują ją dobra wiązkość i ciągliwość we wszystkich kierunkach.

  • Wysoki poziom odporności na wstrząsy cieplne i zmęczenie cieplne
  • Duża odporność na wysokie temperatury
  • Znakomita wiązkość i ciągliwość we wszystkich kierunkach
  • Dobra obrabialność i polerowalność
  • Znakomita hartowność skrośna
  • Dobra stabilność wymiarowa podczas hartowania

  Uddeholm Orvar Superior

  • 40%
  • 40%
  • 60%
  • 55%

  Referencyjny gatunek stali do pracy na gorąco (H13)

  • Odporność na zużycie cieplne 40%
  • Odporność na odkształcenia plastyczne 40%
  • Odporność na pękanie cieplne 60%
  • Odporność na przedwczesną korozję naprężeniową 35%
  Chemical composition
  Węgiel 0,39 Krzem 1,00 Mangan 0,40
  Chrom 5,20 Molibden 1,40 Wanad 0,90
  Contact us for further information