Uddeholm Vancron 40 SuperClean

DET MEST INNOVATIVE PM-VERKTØYSTÅLET PÅ MARKEDET

Uddeholm Vancron 40 SuperClean er det mest innovative PM-verktøystålet på markedet. Nitreringen av pulverpartiklene gir et svært høyt nitrogenlegeringsinnhold, slik at verktøyet får et ”innvendig belegg” og best mulig bestandighet mot riving og adhesiv slitasje. Bearbeidbarheten i hard tilstand er den beste av alle PM-kvalitetene, med garanterte fordeler innen så vel verktøyproduksjon som vedlikehold.

 • Reduserer vedlikehold forårsaket av klebing av arbeidsmaterialet
 • Redusert behov for belegning
 • Rask og økonomisk verktøyproduksjon takket være god bearbeidbarhet i hard tilstand
 • Best bestandighet mot riving og adhesiv slitasje
 • Best bearbeidbarhet i hard tilstand
 • Høy hardhet, 58–64 HRc
 • Høy trykkfasthet

Uddeholm Vancron 40 SuperClean

 • Abrasiv slitestyrke 65%
 • Adhesiv slitestyrke 100%
 • Duktilitet/bestandighet mot kantutflising 50%
 • Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse 33%
 • Hardhet (HRC) maks. 65%

Vanlig kaldarbeidsstål (D2)

 • Abrasiv slitestyrke 55%
 • Adhesiv slitestyrke 25%
 • Duktilitet/bestandighet mot kantutflising 20%
 • Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse 10%
 • Hardhet (HRC) maks. 62%
Kjemisk sammensetning
Karbon 1.1 Silikon .5 Mangan .4
Krom 4.5 Molybden 3.2
Kontakt oss for å få mer informasjon


Share it