Uddeholm Vidar Superior

  UTVIKLET MED FOKUS PÅ SEIGHET

  Uddeholm Vidar Superior er utviklet med fokus på seighet. Med sin overlegne seighet er Uddeholm Vidar Superior et stål som er særlig godt egnet for de største trykkstøpingsformene, hvor bestandighet mot utflising er av høyeste prioritet. Den forbedrede seigheten gjør dette stålet egnet i verktøy som utsettes for høy mekanisk og termisk belastning.

  • Høy bestandighet mot termisk sjokk og termisk utmatting
  • God høyfasthet ved høye temperaturer
  • Utmerket seighet og duktilitet i alle retninger
  • Utmerkede gjennomherdingsegenskaper
  • God dimensjonsstabilitet under herding

  Uddeholm Vidar Superior

  • Slitestyrke under varme 40%
  • Bestandighet mot plastisk deformasjon 50%
  • Bestandighet mot varmesprekker 60%
  • Bestandighet mot tidlig sprekkdannelse 85%

  Vanlig varmarbeidsstål (H13)

  • Slitestyrke under varme 40%
  • Bestandighet mot plastisk deformasjon 40%
  • Bestandighet mot varmesprekker 40%
  • Bestandighet mot tidlig sprekkdannelse 35%
  Chemical composition
  Karbon 0.36 Silikon 0.30 Mangan 0.30
  Krom 5.00 Molybden 1.30 Vanadium 0.50
  Contact us for further information
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.