Uddeholm Vancron SuperClean

STYRKE I BEVEGELSE

Uddeholm Vancron SuperClean er egnet for krevende produksjonsmiljøer der belegning ikke er et alternativ eller er utilstrekkelig. Utfordringene kan være stramme toleranser, avansert design, behov for raskt vedlikehold eller raske leveringstider. Denne nye anti-rivende løsningen gir pålitelig sikkerhet for verktøyets utsatte områder og forbedrer hele verktøyets livssyklus.

 • Lengre levetid for verktøyet
 • Forutsigbar produksjon
 • Gjennomført kvalitet
 • Høyere ytelse
 • Kortere tid til markedet
 • Svært god bestandighet mot riving og adhesiv slitasje
 • Unike lavfriksjonsegenskaper
 • Svært god abrasiv slitestyrke
 • Høy hardhet og trykkfasthet
 • Gjennomført kantretensjon
 • Enkel å bearbeide og polere
 • Pålitelig dimensjonsstabilitet

Uddeholm Vancron SuperClean

 • Abrasiv slitestyrke 70%
 • Adhesiv slitestyrke 100%
 • Duktilitet/bestandighet mot kantutflising 50%
 • Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse 30%

Vanlig kaldarbeidsstål (D2)

 • Abrasiv slitestyrke 55%
 • Adhesiv slitestyrke 25%
 • Duktilitet/bestandighet mot kantutflising 20%
 • Seighet/bestandighet mot omfattende sprekkdannelse 10%
Configure & Buy
Chemical composition
C 1,30 Cr 4,50 Mo 1,80
Kontakt oss for mer informasjon
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.