Uddeholm Stavax ESR

SVÆRT GOD POLERBARHET

Uddeholm Stavax ESR er et gjennomherdet korrosjonsbestandig formstål, med svært god polerbarhet.

Lave vedlikeholdskostnader på former takket være korrosjonsbestandighet:

 • Overflatene beholder sin opprinnelige finish
 • Mindre beskyttelse nødvendig ved lagring og bruk under fuktige forhold

Lavere produksjonskostnader:

 • Fordi kjølevannskanalene er mindre utsatt for korrosjon
 • Varmeoverføringsegenskapene, og dermed kjøleeffekten, holder seg uforandret gjennom formens levetid, noe som gir stabile syklustider
 • Lang levetid for formen
 • God korrosjonsbestandighet
 • God polerbarhet
 • God slitestyrke
 • God bearbeidbarhet
 • God stabilitet og herding

Uddeholm Stavax ESR

 • Korrosjonsbestandighet 80%
 • Slitestyrke 70%
 • Polerbarhet 90%
 • Seighet 50%
Configure & Buy
Chemical composition
C 0,38 Si 0,90 Mn 0,50
Cr 13,60 V 0,30
Kontakt oss for mer informasjon
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.