Forbehold

    Denne kommunikasjonen, inkludert alle vedlegg, kan inneholde informasjon som er konfidensiell, og som utelukkende er ment for tilsiktet mottaker. Hvis du ikke er den tilsiktede mottakeren, informeres du hermed om at all bruk, spredning, kopiering eller tilbakeholdelse av denne e-posten eller informasjonen i den, er strengt forbudt. Ta kontakt med oss umiddelbart ved å sende e-posten tilbake, og slett den opprinnelige meldingen og alle vedlegg uten å lese eller lagre dem på noen måte. På forhånd takk.

    Contact us for further information