Uddeholm Shaping the world

    Nedtelling for Uddeholm AM Corrax-pulver

    Utviklingen av Uddeholms Corrax-pulver for additiv tilvirkning (AM) fortsetter, og for øyeblikket sender vi pulver til noen utvalgte kunder som skal skrive ut innsatser for testing i verktøy i produksjon. Samtidig prøver vi ut nye måter å pakke og levere pulver på, som sikrer hensiktsmessig håndtering, sending og lagring. Vi utvikler også flere egenskapsdata for Uddeholms AM Corrax-pulver for å sammenligne dem med både ordinære Uddeholm Corrax og andre AM-kvaliteter. Så langt er resultatene svært positive.

    Vi ser frem mot den kommende lanseringen og vil holde dere oppdatert om fremdriften underveis.

    uddeholm-am-corrax