Uddeholm Shaping the world

  Full fart fremover i AM-utviklingen

  Utstyret i første trinn av AM-investeringen er i drift, både på produksjonsanlegget og i materiallaboratoriet, og utviklingen av det første produktet basert på additiv tilvirkning, Uddeholm AM Corrax, går etter planen. Vi har forstøvet en rekke partier av Uddeholm AM Corrax med gode resultater og brukt pulveret til å skrive ut testdeler for å bekrefte kvaliteten på pulveret.

  Alt ser bra ut så langt. Kvaliteten på selve pulveret ser ut til å være en tanke bedre enn den til konkurrentene våre, og de mekaniske egenskapene til de utskrevne delene er i tråd med det vi forventet oss. Neste trinn i utviklingen er å sende pulver til utvalgte kunder for å prøve pulveret i deres skrivere, samt utføre de første forsøkene med utskrevne verktøy i ulike applikasjoner. De første leveransene ble sendt fra Hagfors til utvalgte partnere i løpet av de første dagene av november.

  Det gjenstår imidlertid mye arbeid, for eksempel for å oppnå bedre ytelse fra forstøveren og for å gjøre det mulig å bruke pulveret i flere av skriverne som finnes på markedet. Vi har også begynt å se på neste trinn i AM-utviklingen, nemlig et AM-pulver for varmbearbeiding samt en oppdatert versjon av Uddeholm AM Corra som har forbedrede egenskaper for plaststøping, og som er tilpasset AM.

  Så vi er fortsatt på kjøpssiden når det gjelder å oppnå de svært ambisiøse AM-målene i Uddeholm, både på kort sikt med lanseringen av Uddeholm AM Corrax i midten av neste år, men også på lang sikt, der vi har mål om å oppnå en solid portefølje av AM-produkter og et godt forretningsområde for Uddeholm. Den store interessen fra kundene våre og fra AM-markedet generelt bidrar med energi og inspirasjon, men samtidig er vi oppmerksomme på forventningene fra markedet og behovet for å levere.

  Vi ser imidlertid at AM-markedet modner, og at den verste hypen har gitt seg. Uddeholms strategi med et stort applikasjonsfokus føles derfor fortsatt som den riktige måten å gå frem på. I tillegg ser vi at få andre selskaper har denne tilnærmingen, og med en rask og god gjennomføring av planene våre har vi store muligheter for å lykkes med å bli den hovedaktøren på AM-markedet som vi har mål om å være.

  uddeholm-corrax-am
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.