Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

  SUPERIORNA STROJNA OBRADIVOST I MOGUĆNOST BRUŠENJA

  Uddeholm Vanadis 23 SuperClean visoko je legirani metalurški praškasti brzorezni čelik s dobrom otpornošću na abrazivno trošenje u kombinaciji s velikom tlačnom čvrstoćom. Prikladan je za zahtjevne primjene u hladnim uvjetima poput štancanja tvrđih materijala poput ugljičnog čelika ili hladno valjanog čelika u trakama te za alate za rezanje. Strojna obradivost i mogućnost brušenja superiorne su u odnosu na uobičajeni brzorezni čelik, kao i dimenzijska stabilnost nakon toplinske obrade. U zemljama istočne/jugoistočne Azije koje opskrbljuje Assab, Uddeholm Vanadis 23 SuperClean prodaje se kao Assab pm 23.
  • Dobra otpornost na trošenje
  • Solidna otpornost na usitnjavanje
  • Velika tlačna čvrstoća
  • Velika tvrdoća
  • Dobra dimenzijska stabilnost
  • Dobra otpornost na popuštanje
  Contact us for further information