Aditivna proizvodnja

    Kao novi i fleksibilni način izrade dijelova, aditivna proizvodnja nudi nove mogućnosti za optimizaciju dizajna i svojstava. Alatna obrada optimalna je primjena za aditivnu proizvodnju zbog visokih zahtjeva, kratkih serija, složenih geometrija i sve veće potražnje za kraćim trajanjem čitavog procesa.

    Do sada je izbor materijala za tiskanje metalnih dijelova bio ograničen, a oni su uglavnom razvijeni tako da se lako ispisuju, a ne u skladu sa zahtjevima za primjenu. To je pomalo i šteta, jer nova tehnologija donosi i mogućnosti za optimizaciju materijala, a to je ono što mi u društvu Uddeholm želimo učiniti na temelju svoje stručnosti u alatnim materijalima.

    Razvijat ćemo legure koje su usredotočene na primjenu kako bismo ostvarili maksimalnu dodanu vrijednost za korisnika, pritom ne zanemarujući mogućnost ispisa.

    Contact us for further information