Uddeholm Nimax

  FREMRAGENDE SEJHED, BEARBEJDELIGHED OG SVEJSBARHED

  Uddeholm Nimax er et sejhærdet værktøjsstål med en leveringshårdhed på 360-400 HB. Fremragende sejhed, bearbejdelighed og svejsbarhed. Gode polerings- og graveringsegenskaber.

  • Den fremragende bearbejdelighed reducerer fremstillingsomkostningerne
  • Let at svejse, hverken forvarmning eller efterbehandling er nødvendig
  • God modstandsevne mod indtrykninger og kun minimal risiko for uventede fejl pga. den høje hårdhed i kombination med en høj sejhed
  • Sikker støbning og lang levetid.
  • Fremragende bearbejdelighed
  • Meget gode svejseegenskaber
  • Gode polerings- og ætsningsegenskaber
  • Meget god modstandsdygtighed mod indtrykninger
  • Høj sejhed
  • Ensartede egenskaber i store dimensioner

  Uddeholm Nimax

  • Korrosionsbestandighed 20%
  • Slidstyrke 40%
  • Polerbarhed 70%
  • Sejhed 100%
  Chemical composition
  Kulstof 0.10 Silicium 0.30 Mangan 2.50
  Krom 3.00 Molybdæn 0.30 Nikkel 1.00
  Contact us for further information
  Please use a browser that is not outdated.

  You are using an outdated web browser.

  Errors may occur when using the website.