Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

KVALITNĚJŠÍ OBROBITELNOST A OBRUSNOST

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean je rychlořezná vysoce legovaná ocel vyrobená práškovou metalurgií s dobrou odolností proti abrazivnímu opotřebení v kombinaci s vysokou pevností v tlaku. Je vhodná pro náročné aplikace pro práci za studena jako příprava polotovarů z tvrdších materiálů např. uhlíkové oceli nebo válcované pásové oceli a pro řezné nástroje. Obrobitelnost a obrusnost jsou lepší než u tradiční rychlořezné oceli a totéž platí pro rozměrovou stálost po tepelném zpracování. V zemích východní a jihovýchodní Asie, které obsluhuje společnost ASSAB, se ocel Uddeholm Vanadis 23 SuperClean prodává jako Assab pm 23.
 • Dobrá odolnost proti opotřebení
 • Dobrá odolnost proti vylamování
 • Vysoká pevnost v tlaku
 • Vysoká tvrdost
 • Dobrá rozměrová stálost
 • Dobrá odolnost proti zpětnému popouštění

Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

 • Odolnost proti abrazivnímu opotřebení 70%
 • Odolnost proti adheznímu opotřebení 70%
 • Tažnost/odolnost proti vylamování břitu 50%
 • Houževnatost/odolnost proti hrubému praskání 30%

Referenční jakost při tváření za studena (D2)

 • Odolnost proti abrazivnímu opotřebení 55%
 • Odolnost proti adheznímu opotřebení 25%
 • Tažnost/odolnost proti vylamování břitu 20%
 • Houževnatost/odolnost proti hrubému praskání 10%
Chemické složení
Uhlík 1.28 Chrom 4.20 Molybden 5.00
Vanad 3.10 Wolfram 6.40
Kontaktujte nás pro získání dalších informací
Share it