Uddeholm Vanadis 23 SuperClean

KVALITNĚJŠÍ OBROBITELNOST A OBRUSNOST

Uddeholm Vanadis 23 Super Clean je rychlořezná vysoce legovaná ocel vyrobená práškovou metalurgií s dobrou odolností proti abrazivnímu opotřebení v kombinaci s vysokou pevností v tlaku. Je vhodná pro náročné aplikace pro práci za studena, jako je vysekávání tvrdších materiálů, např. uhlíkové oceli nebo válcované pásové oceli, a pro řezné nástroje. Obrobitelnost a obrusnost jsou lepší než u tradiční rychlořezné oceli a totéž platí pro rozměrovou stálost po tepelném zpracování. V zemích východní a jihovýchodní Asie, které obsluhuje společnost ASSAB, se ocel Uddeholm Vanadis 23 Super Clean prodává jako Assab pm 23.
  • Dobrá odolnost proti opotřebení
  • Dobrá odolnost proti vylamování
  • Vysoká pevnost v tlaku
  • Vysoká tvrdost
  • Dobrá rozměrová stálost
  • Dobrá odolnost proti zpětnému popouštění
Kontaktujte nás pro získání dalších informací
Share it