APEXEM v Číně končí velkým úspěchem

APEXEM v Číně končí velkým úspěchem a jasnou budoucností produktu Uddeholm Vanadis 8, velkými velikostmi produktu Uddeholm Dievar pro HPDC a AM jako disruptivní technologie pro průmysl výroby forem v asijsko-tichomořském regionu.

84 prodejců, manažerů prodeje/marketinku a technických manažerů se zúčastnilo dvoudenní technické schůzky v Sia-menu, přístavním městě na jihovýchodním pobřeží Číny, kde si vyměňovali si poznatky o nejnovějších vývojových trendech, nových produktech a znalosti segmentu a aplikací, aby podpořili růstové strategie pro nový rok.

Tento interaktivní program obsahoval témata jako aditivní výroba, vývoj po uvedení produktu Vanadis 8 na trh, nejnovější vývojové trendy u mimořádně velkých bloků oceli Dievar, vývoj trhu v oblasti ražení za tepla, analýza konkurentů, úspěšné případy, mnoho času bylo věnováno také networkingu a sdílení, a řadě dalších.

Hlavní výsledky nebo závěry z dvoudenní schůzky jsou tyto:

  • Vývoj prodeje a růst v regionech ASSAB China je opravdu povzbudivý zvláště u tří špičkových gigantů ASSAB Ningbo, ASSAB Shanghai a ASSAB Dongguan. V příštích několika letech bychom mohli očekávat stále více příspěvků pocházejících z čínských závodů v rámci skupiny ASSAB Pacific.
  • Počáteční dvouměsíční prodej produktu Vanadis 8 SuperClean po uvedení na trh v Číně naznačuje skutečně skvělou budoucnost a jsme hluboce přesvědčeni, že tato nová jakost oceli podpoří náš prodej PM a přispěje k vytvoření nového rekordu v novém finančním roce 2017/18.
  • S úspěchem vývoje produktu Big Block Dievar společnosti Uddeholm bude ASSAB před svými konkurenty nadále o krok vpřed a dostane se na vedoucí místo na trhu s automobilovými HPDC matricemi.
  • Nově se objevující ražení za tepla pro automobilové konstrukční součásti vytváří pro nás další obrovskou příležitost k dobytí trhů našimi jedinečnými a nepřekonatelnými produkty Dievar, QRO-90 a Unimax.
  • Jako vždy bylo prezentováno více než 50 přesvědčivých úspěšných případů z různých segmentů, které znovu potvrzují, že za úspěchem společnosti ASSAB stojí nejen samotný produkt, ale i tzv. měkké znalosti nebo know-how.
  • V neposlední řadě nemůžeme jinak než souhlasit s našim hostem, mluvčím společnosti Trumpf, že AM (3D tisk a nanášení materiálu laserem) učiní distruptivní změnu v budoucím průmyslu výroby forem.
apexem-china-success
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.