Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti

    Toto sdělení a všechny připojené soubory jsou důvěrné a mohou obsahovat důvěrné informace a jsou předávány pouze určenému příjemci. Pokud nejste určeným příjemcem, upozorňujeme vás tímto, že použití, šíření, kopírování nebo ponechání tohoto e-mailu nebo informací v něm obsažených je přísně zakázáno. Kontaktujte nás prosím neprodleně e-mailem a vymažte originální zprávu a její přílohy. Zprávu a její přílohy nečtěte ani neukládejte. Děkujeme vám.

    Contact us for further information
    Please use a browser that is not outdated.

    You are using an outdated web browser.

    Errors may occur when using the website.