Uddeholm Sverker 3

MAXIMÁLNÍ ODOLNOSTI PROTI ABRAZIVNÍMU OPOTŘEBENÍ

Uddeholm Sverker 3 je vysoce legovaná nástrojová ocel vhodná pro střední a dlouhé série výroby v aplikacích, kde je potřebná velmi dobrá odolnost proti abrazivnímu opotřebení. Uddeholm Sverker 3 obsahuje velké karbidy, které jsou výhodné pro odolnost proti abrazivnímu opotřebení, ale snižují odolnost proti vylamování. V zemích východní a jihovýchodní Asie, které obsluhuje společnost ASSAB, se ocel Uddeholm Sverker 3 prodává jako AS XW-5.

 • Nízké náklady na údržbu
 • Dlouhá životnost nástroje
 • Maximální odolnost proti abrazivnímu opotřebení
 • Dobrá hospodárnost výroby nástrojů, když abrazivní opotřebení představuje problém

Výhody

 • Uddeholm Sverker 3 je nástrojová ocel, která nabízí dobrou hospodárnost výroby nástrojů pro dlouhé série výroby, kdy náklady na nástroj představují významný podíl v celkových nákladech na výrobu požadovaného počtu dílů
 • Ocel Uddeholm Sverker 3 je velmi užitečná v aplikacích s velmi vysokými nároky na odolnost proti abrazivnímu opotřebení, ale kde jsou malé nároky na odolnost proti vylamování, např. pro vysekávání elektrických plechů s obsahem tvrdých křemíkových částic, rozřezávání papíru a folií
 • Uddeholm Sverker 3 je nástrojová ocel s velmi dobrou hospodárností výroby nástrojů pro střední až dlouhé série výroby nástrojů ve speciálních aplikacích, kde je potřebná velmi vysoká odolností proti abrazivnímu opotřebení
 • Díky hrubým karbidům je ocel Uddeholm Sverker 3 zvláště vhodná pro aplikace, kde je opotřebení způsobeno abrazivními částicemi jako v případě lisování cihel, lisování dlaždic a obvykle při zhutňování keramických materiálů
 • Velmi vysoká odolnost proti opotřebení (abrazivní typ opotřebení)
 • Vysoká tvrdost a pevnost v tlaku
 • Dobrá kalitelnost
 • Dobrá stálost při kalení
 • Dobrá odolnost proti zpětnému popouštění

Uddeholm Sverker 3

 • Odolnost proti abrazivnímu opotřebení 85%
 • Odolnost proti adheznímu opotřebení 10%
 • Tažnost/odolnost proti vylamování břitu 10%
 • Houževnatost/odolnost proti hrubému praskání 10%

Referenční jakost při tváření za studena (D2)

 • Odolnost proti abrazivnímu opotřebení 55%
 • Odolnost proti adheznímu opotřebení 25%
 • Tažnost/odolnost proti vylamování břitu 20%
 • Houževnatost/odolnost proti hrubému praskání 10%
 • Tvrdost (HRC) max 62%
Configure & Buy
Chemical composition
C 2,05 Si 0,30 Mn 0,80
Cr 12,70 W 1,10
Kontaktujte nás pro další informace
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.