Trvalá udržitelnost

    Ocel je dnes jedním z nejdůležitějších a nejběžnějších stavebních materiálů na světě. Používá se všude a prakticky ve všech průmyslových oborech. Ocel je buď součást koncového výrobku, nebo se používá v nástrojích, které je vyrábějí. Docela jednoduše, je těžké si představit svět bez oceli.

    Snaha dosáhnout trvale udržitelné společnosti je součástí naší profese. Jsme přesvědčeni, že nové technické inovace budou hrát důležitou roli v mnoha globálních environmentálních výzvách, které leží před námi. Naše zkušenosti, know-how a hodnoty budou klíčové v pokračujícím vývoji. Velkou výzvou pro společnost Uddeholm je zajistit, aby rentabilita společnosti byla výsledkem pvýrazné dlouhodobé rovnováhy mezi sociálními, ekologickými a finančními zájmy.

    Chceme se odlišit. Naše síť odborníků na celém světě se společně neustále snaží vytvářet řešení, která jsou trvale udržitelná, bezpečná a dlouhodobá – pro nás i naše zákazníky. Jinými slovy, naši zákazníci dostávají od nás daleko více než jen ocel. Dostávají také náš příslib, že budeme vždy vyrábět ocel, která je šetrná k životnímu prostředí. Dosažení tohoto cíle je trvale probíhající proces a slib, který musíme realizovat každý den.

    Contact us for further information