Neaktivní prvky nástroje

Pro prvky, které se přímo nepodílejí na tvářecí nebo ořezávací operaci, např. držáky razníků, držáky matric, opěrné desky a přípravky.

V těchto aplikacích nejsou požadavky tak vysoké jako u aktivních dílů, ale oceli by měly mít kombinaci dobré obrobitelnosti a dostatečné pevnosti, aby udržely aktivní díly v nástroji. Nástrojové oceli určené pro neaktivní prvky nástrojů lze v některých případech použít i pro aktivní části nástrojů, pokud jsou požadavky nízké, jako například pro jednoduché ohýbací matrice v krátkých výrobních sériích.

VŠECHNY NÁSTROJOVÉ OCELI PRO NEAKTIVNÍ PRVKY NÁSTROJE

Kontaktujte nás pro další informace
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.