Aditivní výroba

    Jako nový a flexibilní způsob výroby dílů nabízí aditivní výroba nové možnosti pro optimalizaci designu a vlastností. Nástroje jsou optimálním prostředkem pro aditivní výrobu s vysokými nároky, krátkými sériemi a neustále rostoucím požadavkem na krátké doby nutné pro realizaci.

    Dosud byl omezený výběr materiálů, pokud se jedná o tisk kovových dílů, přičemž tyto materiály byly většinou vyvinuty pro snadný tisk, nikoli pro požadavky aplikací. To je poněkud nešťastné, jelikož nová technologie také přináší možnosti optimalizace materiálů, což chceme ve společnosti Uddeholm učinit s využitím našich odborných znalostí materiálů pro výrobu nástrojů.

    Budeme vyvíjet slitiny se zaměřením na maximální přidanou hodnotu pro uživatele, a přitom bude možné je tisknout.

    Contact us for further information
    Share it