Uddeholm Impax Supreme

VRLO DOBRA SVOJSTVA POLIRANJA I FOTOKEMIJSKE OBRADE

Uddeholm Impax Supreme prethodno je stvrdnuti alatni čelik vrlo dobrih svojstava prekaljivanja, u kombinaciji s izvrsnom žilavošću i lakoćom strojne obrade u tvrdom stanju. Prikladan je za širok raspon primjena za topli rad kao podrška ili za primjenu kao nosač. Uddeholm Impax Supreme isporučuje se pri 290 – 330 HB. U zemljama istočne/jugoistočne Azije koje opskrbljuje Assab, Uddeholm Impax Supreme prodaje se kao AS 718 Supreme.

 • Prethodno kaljenje pruža sljedeće pogodnosti
 • Nema rizika pri kaljenju
 • Nema troškova kaljenja
 • Ušteda vremena, npr. nema čekanja na toplinsku obradu, prelazi se izravno na postupke strojne obrade
 • Manji trošak alata (npr. nema izobličenja koja treba ispraviti)
 • Jednostavno izmjenjivanje

Ako primjena dopušta, može se naknadno nitrirati kako bi se povećala površinska otpornost na trošenje ili lokalno kaliti plamenom kako bi se smanjila površinska oštećenja.

 • Moguća dobra površinska obrada, dobra svojstva za poliranje
 • Dobra strojna obradivost
 • Dobra zavarivost
 • Visoka čistoća i dobra homogenost
 • Ujednačena tvrdoća

Uddeholm Impax Supreme

 • Strojna obradivost 50%
 • Otpornost na trošenje 30%
 • Otpornost na koroziju 60%
 • Izdržljivost 90%
Configure & Buy
Chemical composition
C 0,37 Si 0,30 Mn 1,40
Cr 2,00 Mo 0,20 Ni 1,00
Kontaktirajte nas za daljnje informacije
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.